paversmė


paversmė
pavérsmė sf. (1) žr. paversmis: 1. Šd, Pšl, Grž, Als Čia tokios pavérsmės, kad nė gyvulys negali įeiti Bsg. Vaikai nusiginę karves ligi pat pavérsmių Kv. Te būva purvas – tokia paversmė̃lė Rd. Ažuraisty tę pavérsmės itos Lnt. 2. JbL, Ps, Pšl, Rm Pavérsmė, užtai ir stovi vanduo Rud. Paversmės vandenių PK50. Toj paversmė pilna SE148. ^ Ar iš pačios paversmės tiek daug atsirado! Lnkv.prk. begalės, daugybė: Tiek daug žmonių, tokia paversmė! Eina eina, ir vis nepažįstami, svetimi .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • visla — vislà sf. Plvn; LsB454, M, KŽ daugybė, gausa: Toji večera ant pasotinimo nežinoti kokiai vislai žmonių pakanka SE147. Niekada tos vislos neperimam, visad toji paversmė pilna SE148. Kur tu pėdą tavo pastatai, ten visla viso gero MKr74 …   Dictionary of the Lithuanian Language